Konstituční léčba


Pod pojmem konstituční léčba se rozumí léčení pacienta na všech úrovních, tedy na fyzické, mentální a emocionální.
Neléčí se zde pouze jednotlivé potíže, ale celek. Cílem homeopatické léčby není odstranit pouze jednotlivý symptom jako např. bolest, zvýš. teplotu, vyrážku, ale navrátit pacientovi celkové zdraví.
Každý člověk má individuální vnitřní sklon k určitým nemocem. Teprve je-li tento vnitřní sklon odstraněn, v homeopatii se používá termín vykořeněn, je pacient opravdu zdravý.
Léčení probíhá dle principu, že nemoc směřuje od nejhlubších rovin (ment. emocionální) lidské bytosti a směřuje k těm povrchovějším. Abychom dosáhli vyléčení musí léčba probíhat stejným směrem, tedy zevnitř ven.

Konstituční lék je homeopatický lék, který stimuluje organismus k nabytí rovnováhy tak, aby sám dosáhl celkového uzdravení.
Konstituční léčbou lze léčit chronické (dlouhodobé) choroby, to jsou nemoci, které mají tendenci se navracet a které často klasická medicína označuje za nevyléčitelné.

Jednotlivé potíže (jako např. bolest hlavy, rýma, anémie, nespavost,...) jsou vnímány jako projevy jedné jediné nemoci!

Již Hahnemann používal větu: "Neléčím nemoci, léčím člověka."
Je vypozorované, že u zdravých jedinců se nemoc nerozvine i když budou potenciálně vystaveni různým chorobám a škodlivým virům. Je to z toho důvodu, že jejich životní síla je vysoká a jejich vnímavost k těmto chorobám nízká. Míra každého jednotlivce se však může kdykoliv změnit.

Podání homeopatického léku probíhá ve formě jediné dávky jednoho léku v jednom čase!

Toto je velmi odlišné od klasické medicíny, kde se podávají léky např. s pravidelným opakováním.
Při konstituční léčbě se používají vysoké potence homeopatických léků, obvykle 30CH a výše.
Hlavním momentem je pak nutnost počkat, až reakce na podání homeopatického léku odezní. Teprve pak lze lék opakovat nebo znovu předepsat.
Většinou je doba čekání i několik týdnů nebo měsíců, během kterých se již dají pozorovat změny.

V případě náhlých akutních stavů, které se mohou během léčby vyskytnout, je možné aplikovat homeopatický lék v nízké potenci (5,9,15CH) odpovídající akutnímu probíhajícímu stavu pacienta. Takto podaný akutní lék, podaný pouze v nízké potenci, do vyšších potencí konstitučního homeopatického léku nezasahuje.
Většinou se stává, že tento akutní homeopatický lék je akutním protějškem konstitučního homeopatického léku nebo jeho doplňujícím lékem.
Konzultace s Vaším homeopatem je ale vždy nutná!

Konstituční předepsání léku patří vždy do rukou zkušeného kvalifikovaného homeopata!


HOMEOPATICKÁ PORADNA Lucie Mutinská


HOMEOPATIE

Přednášky

Odborná sekce